Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwikkeling kennis recreatiesector

Kennis ontwikkeling als basis | EU | SNN

SNN EUSNN EU

Ontwikkeling is 'de dingen goed doen'

Als flean.com geloven we in de ontwikkeling van kwaliteits software tools. De dingen die je doet goed doen. Dat is belangrijk in de recreatie sector, want je krijgt maar 1 kans. Hospitality staat centraal. Op je klantprocessen moet je verder bouwen. Voorkomen dat je softwaretool links in elkaar valt als rechts aanpassingen worden gedaan.

Goed overleg, strategische planning en zorgvuldige acties resulteren in een betrouwbaar boekingsplatform. 

Kennis & ervaring

De veranderingen die we aan ons flean boekingsplatform doen, baseren we op de praktijk. Als flean zijn we nauw betrokken bij een touroperator die voor 5 bedrijven de verhuur doet. We hebben dus dagelijks te maken met online marketing, de effecten op online sales en dus de omzet. 

Ontwikkeling is 'de goede dingen doen'

Wanneer het platform niet lekker boekt, merken we dat in onze portemonnee. Het is van belang de goede dingen te doen. Maar wat is goed en wat is niet goed? 

Elke verandering die we doen voeren we uit door middel van een A|B test. Dat wil zeggen dat van de 1.000 volgende bezoekers op de website , 50% krijgt het 'oude' ontwerp te zien en 50% het 'nieuwe' ontwerp. Daarna beoordelen we of het oude of het nieuwe ontwerp méér boekingen oplevert. Want daar draait het om.

De keuzes die we maken, baseren we op data. 

Dat kunnen we niet alleen

Het is heden ten dage niet meer mogelijk om van al die ICT tool en kennisgebieden voldoende te weten om goede keuzes te maken. Google Anaytics, AdWords, SEO, Salesfunnels, Data store, A|B test statistieken, Drupal, Machine Learning HTML, AVG, etc etc. 

Het is dus belangrijk om de goede mensen te betrekken bij de ontwikkeling van het boekingsplatform. 

Investeringen zijn hoog 

Als ondernemers weten jullie dat de kosten voor de baat uitgaan. Je hebt cash nodig om een bedrijf verder te brengen. Elk steuntje in de rug helpt daarbij. 

In het noorden van Nederland bestaan daarvoor verschillende initiatieven. Flean maakt gebruik van subsidiemogelijkheden die door de EU via de SNN beschikbaar worden gesteld. Door deze subsidie mogelijkheden kan flean zich voor langere tijd verbinden aan:

  • - Informatieanalist
  • - SaaS-ontwikkelaar

Hieronder wordt de toegevoegde waarde van beide functionarissen toegelicht.

SNN EUSNN EU

Informatieanalist Flean

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Flean BV stelt zich tot doel om geavanceerde marketingtools beschikbaar te stellen aan ondernemers in de recreatiesector, waarmee zij het verschil in de markt kunnen maken. Om vakantiehuizen helder over het voetlicht te brengen, goed vindbaar te maken en ervoor te zorgen dat ze volledig online te boeken zijn, is Flean voornemens een nieuw schaalbaar SaaS-platform te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van het SaaS-platform dienen op basis van (huidige en voorziene) klantbehoeften duidelijke functionele specificaties te worden geformuleerd. Deze uitgangspunten moeten logisch worden ‘vertaald’ in functionele specificaties en een functioneel en technisch ontwerp. Dit vereist kennis die momenteel niet aanwezig is binnen de organisatie. Om deze kennis te ontwikkelen is Flean voornemens een informatieanalist tijdelijk te detacheren.

Beoogd resultaat van het tijdelijk detacheren is dat de kennis die benodigd is voor het definiëren van systeemprincipes en het functioneel en technisch ontwerp van het geavanceerde SaaS-platform binnen de organisatie wordt opgebouwd. Het nieuw te ontwikkelen platform moet Flean ondersteunen in het geheel op maat en naar behoefte om meerwaarde te bieden voor haar klanten, waarmee Flean in staat wordt gebracht het potentieel dat er ligt voor de organisatie optimaal te benutten.

Concreet zal de informatieanalist werken aan de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van technologische innovatie. Om ervoor te zorgen dat de tijdens het project (en toekomstige) ontwikkelde kennis gewaarborgd wordt binnen de organisatie, zal hij tevens werken aan ontwikkeling van een structuur en werkwijzen voor interne vastlegging en deling van kennis en informatie rondom systeemprincipes en het functioneel en technisch ontwerp van het nieuw te ontwikkelen SaaS.

SNN EUSNN EU

SaaS-ontwikkelaar Flean

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Flean BV stelt zich tot doel om geavanceerde marketingtools beschikbaar te stellen aan ondernemers in de recreatiesector, waarmee zij het verschil in de markt kunnen maken. Om vakantiehuizen helder over het voetlicht te brengen, goed vindbaar te maken en ervoor te zorgen dat ze volledig online te boeken zijn, is Flean voornemens een nieuw schaalbaar SaaS-platform te ontwikkelen. De ontwikkeling van dit nieuwe SaaS-platform vereist kennis, die momenteel niet aanwezig is binnen de organisatie. Om deze kennis te ontwikkelen is Flean voornemens een SaaS-ontwikkelaar tijdelijk te detacheren.

Beoogd resultaat van het tijdelijk detacheren is dat de kennis die benodigd is voor het ontwikkelen van het geavanceerde SaaS-platform binnen de organisatie wordt opgebouwd. Het nieuw te ontwikkelen platform moet Flean ondersteunen in het geheel op maat en naar behoefte om meerwaarde te bieden voor haar klanten, waarmee Flean in staat wordt gebracht het potentieel dat er ligt voor de organisatie optimaal te benutten.

Concreet zal de SaaS-ontwikkelaar werken aan de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van technologische innovatie. Om ervoor te zorgen dat de tijdens het project (en toekomstige) ontwikkelde kennis gewaarborgd wordt binnen de organisatie, zal hij tevens werken aan ontwikkeling van een structuur en werkwijzen voor interne vastlegging en deling van kennis en informatie rondom het nieuw te ontwikkelen SaaS.

 

© 2018 Flean.com All rights reserved.